Asiakastarina RTH

Selkeää ja saumatonta kunnossapitoa ja huoltohallintaa myös mobiilisti

Kunnossapidon ja korjauspalvelujen monipuolinen osaaja RTH Oy halusi helpottaa arvostettujen työntekijöidensä työtä ja keskittää aikaa tärkeimpiin työtehtäviin. Ratkaisu löytyi liiketoimintaprosessien parantamisesta ja toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisesta. RTH:n huoltohallintaan sopivan kokonaisratkaisun tarjoamiseksi Navakka laajensi osaamistaan Dime.Scheduler-lisäosaan ja loi kenttätyötä helpottavan mobiilin Power Apps -sovelluksen low code -toteutuksena.

Pääkaupunkiseudulla toimiva kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapito- ja korjauspalveluyritys RTH koki, että laadukas huoltohallinnan kokonaisratkaisu vapauttaisi aikaa eri järjestelmien ja exceleiden pyörittämisestä tärkeimpiin työtehtäviin. Esimerkiksi huoltotilausten suunnittelun haluttiin olevan helppoa sekä visuaalisesti intuitiivista, lisäksi tietojen piti olla saatavilla yhdestä paikasta myös mobiilisti työkentällä.

Koska kunnossapidon tekijöiltä vaaditaan muun muassa laajaa tietopohjaa, raskaiden koneiden turvallista käsittelyä sekä nopeita ongelmanratkaisutaitoja vikatilanteissa, osaavien työntekijöiden löytäminen asettaa alalle omat haasteensa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että osaajat voivat keskittyä asiakkaita palvelevaan ydinosaamiseensa.

TOP 3 – Parasta Navakalla

  1. Sujuva ja välitön yhteistyö. Nopea palvelu ja matala kynnys viestinvaihtoon.

  2. Tarvelähtöisyys. Uusia integraatioita ja lisäosia kehitetään asiakkaan tarpeisiin.

  3. Kehittämis- ja kehittymishalu. Uusia ratkaisuja ehdotetaan ja edistetään aktiivisesti.

Lue Navakan tarjoamista Business Central -lisäosista

Visuaalisuutta huoltotilauksiin Dime.Schedulerilla

RTH:n palvelu- ja kehitysjohtaja Lassi Aarnio tutki aktiivisesti heille tuttuun Microsoft Dynamics 365 -ympäristöön sopivia mahdollisia järjestelmä- ja kumppanivaihtoehtoja. Aarnio otti kilpailutuksen kautta yhteyttä Navakkaan syksyllä 2020, ja yhdessä lähdettiin kartoittamaan tarpeita ja ratkaisuja. Aarnion ehdotuksesta Navakka lähti keskustelemaan kansainvälisen Dime Softwaren kanssa Dime.Schedulerin mahdollisuuksista huoltohallinnassa.

Yhteisten keskustelujen seurauksena Navakasta tuli Dime.Schedulerin kumppani ja jälleenmyyjä Suomessa. Yhteistyöstä innostunut Navakan sovelluskehittäjä ja -konsultti Venla Haunia iloitsee, kuinka myös Dimellä on oltu todella avoimia ja innoissaan, kun Navakka on halunnut kehittää heidän perusratkaisunsa päälle uutta.

Dime.Scheduler tuo Business Centralin perinteiseen huoltohallintaan visuaalisuutta ja intuitiivisuutta. Esimerkiksi huoltotilauksia pystyy suunnittelemaan helposti raahaamalla, värikoodaamalla ja luomalla erilaisia näkymiä, vaikka osastoittain. Karttatyökalulla on helppo suunnitella parhaat reitit ja jakaa tehtävät tekijöille.

– Pidän Dime.Schedulerista, koska se on niin visuaalinen. Se on selkeä, siinä on helppo tehdä muutoksia ja voit helposti nähdä minne tekijöiden tarvitsee mennä, Aarnio kiittelee.

Esimerkiksi odottamattomissa vikatilanteissa palvelutilaus rekisteröidään Business Centraliin, josta suunnittelija lähettää Dime.Schedulerin avulla oikeat resurssit mahdollisimman pian. Kentällä tekijät voivat antaa Power Appin avulla tilapäivityksiä, mikä puolestaan sujuvoittaa toimistotiimin koordinointityötä. Kaikki toimii saumattomasti Business Centralin pilvipalvelun alla. Kaikki henkilö- ja koneresurssien hallinta on yhdessä paikassa, ja koko tilaus–laskutus-prosessin voi tehdä samassa järjestelmässä. Haluttaessa Business Centraliin on yhdistettävissä huoltohallinnan rinnalle myös myynti, ostot ja kirjanpito.

Mobiili ratkaisu kenttätyöntekijöille

Power Apps -sovelluksen kautta lähdettiin vastaamaan huoltotyöntekijöiden tarpeeseen nähdä mobiilisti seuraava työkohde sekä kirjata tehdyt tunnit, lisätyöt ja -tavarat heti kentällä. Syksyllä 2021 käyttöönotetussa sovelluksessa RTH rakensi itse UI-puolen käyttöliittymän helppokäyttöisesti low code -toteutuksena, Navakka toteutti teknisen puolen ja vastasi datalähteistä.

– Helppokäyttöisellä Microsoftin Power Apps -sovellustyökalulla pystyy tekemään mobiilisovellukseen valikoita intuitiivisesti raahaamalla ja toiminnallisuudet koodataan low code -tyyppisellä, helposti ymmärrettävällä koodauskielellä, Haunia esittelee ratkaisua.

RTH

Innostus näkyy lopputuloksessa

Projekti on ollut Navakalle poikkeuksellisen monipuolinen. Projektissa navakkalaiset erpistit pääsivät tutustumaan uuteen toimialaan, kansainvälisen kumppanin kanssa edistettyyn uuteen Dime.Scheduler-lisäosaan sekä yhdistämään Business Centraliin Power Apps -sovelluksen. Sekä RTH:n että Navakan puolella projektissa oli todella innostunutta, pelkäämätöntä ja uudesta kiinnostunutta porukkaa.

Haunia kiittelee RTH:ta ja erityisesti Aarniota sujuvasta ja välittömästä yhteistyöstä, teknisestä valveutuneisuudesta sekä halusta kehittää uutta:

– Asiakas oli projektissa erityisen tärkeässä roolissa. Määrittelyissä ja projektin edetessä he osasivat kertoa hyvin tärkeimmät tarpeet ja alan ominaisuudet. On ollut helppo muotoilla järjestelmäprosessit näin asiakkaalle toimiviksi.

Yhteistyötä jatkuvan palvelun mallilla

– Projektin aikana ja sen jälkeen jatkuvan palvelun kautta olemme kehittäneet Business Centralin ja Dime.Schedulerin välistä integraatiota, sujuvoittaneet raporttiajoa sekä automatisoineet Dimeen liittyviä ominaisuuksia. Jatkuvan palvelun ydin on siinä, että järjestelmää kehitetään eteenpäin eikä asiakasta vain unohdeta projektin päättyessä, Haunia kuvailee yhteistyötä.

Tulevaisuudessa RTH:n Business Centralia laajennetaan myös talouspuoleen. RTH:n asiakkuus onkin loistoesimerkki siitä, kuinka Navakan osaamisella Business Central on räätälöitävissä yksittäisen yrityksen tarpeisiin ja uusia lisäosia kehitetään tarvelähtöisesti.

Tutustu asiakkaamme tarjontaan: rthoy.com

 

Kirjoittaja:
Mirva Perkiö
Markkinointitoimisto Creative Crue
26.1.2023

Kiinnostuitko?

Voimme navakoida liiketoimintajärjestelmät alasta riippumatta toimivaksi kokonaisuudeksi, joka huomioi joustavasti myös ainutlaatuiset tarpeet.

Ota yhteyttä