NAVAKAN PROJEKTIMALLI

Selkeä vakioratkaisu
mukautuu yrityksesi tarpeisiin

Navakka Groupin projektinhallintamalli on tehty varmistamaan toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden käyttöönottojen onnistuminen.

Malli noudattaa perinteistä vesiputousmallin vaiheistusta jolloin projektin sisältö ja suunnitelma on selkeä. Hallintamallissa on myös ketteriä elementtejä jonka vuoksi reagointi projektiaikaiseen muutokseen on joustava ja tehokas. Tavallisesti Navakan Business Central -projekti määrittelyn aloituksesta käyttöönottopäivään kestää nelisen kuukautta.

Pilvessä pyörivän Business Centralin pystyy ottamaan käyttöön myös muutamassa viikossa. Tuotantoympäristö saadaan nopeasti perustettua, Navakan konsultti konfiguroi Business Centralin Navakan vakioasetuksin ja täydentää tiedot asiakkaan omilla perustiedoilla. Tällainen toteutusmalli on kustannustehokas esimerkiksi aloitteleville yrityksille, jotka haluavat päästä heti hyötymään Microsoftin täysverisestä ERPistä.

Näin se tehdään

MÄÄRITTELY

Määrittelyvaiheessa 3-5 työpajan aikana Navakka käy läpi yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan prosessit ja niiden toiminnan vakiojärjestelmässä. Määrittelytyöpajojen tuotoksena syntyy määrittelydokumentti järjestelmän konfigurointi- ja muutostarpeineen.

TOTEUTUS

Toteutusvaiheen aikana tuotetaan määritysten pohjalta projektin varsinaiset tehtävät. Navakan konsultti konfiguroi järjestelmän asiakkaalle sopivaksi. Navakan tekniset asiantuntijat tekevät määrittelyvaiheen aikana havaitut muutokset. 

TESTAUS JA KOULUTUS

Testausvaihe sisältää Navakan ja asiakkaan testaukset. Ennen asiakkaan testausta asiakkaan pääkäyttäjille järjestetään muutaman päivän koulutus.

KÄYTTÖÖNOTTO

Käyttöönottovaihe tullaan suorittamaan yhteisesti laaditun käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Kun kaikki on kunnossa, voidaan Business Central ottaa käyttöön. Projektiin kuuluu intensiivituki, jonka jälkeen asiakas  voi siirtyä Navakan jatkuvan palvelun tuen piiriin.

Tietoa projektin kulusta

Navakka Groupin projektinhallintamalli on tehty varmistamaan toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden käyttöönottojen onnistuminen.

Malli noudattaa perinteistä vesiputousmallin vaiheistusta jolloin projektin sisältö ja suunnitelma on selkeä. Hallintamallissa on myös ketteriä elementtejä jonka vuoksi reagointi projektiaikaiseen muutokseen on joustava ja tehokas.

Malli varmistaa seuraavat hyödyt:

Projektilla on aina projektipäällikkö

Projektiryhmässä on selkeät roolit ja vastuut ja allokoidut resurssit ovat osaavia ja kokeneita

Yhteinen termistö, työkalut, dokumenttipohjat, työtavat ja hallintamalli projektinhallintaan

Projekti suunnitellaan ja johdetaan tarkan tehtävälistan kautta jolloin saavutetaan sovitut tuotokset sovitussa aikataussa ja budjetoiduissa kustannuksissa laadukkaasti

Sovittu muutoshallintamalli

Säännöllinen riskienhallinta

Projektin viestintä on säännöllistä ja informatiivista

Jatkuva näkyvyys edistymiseen ja tavoitteisiin

Siirto jatkuville palveluille osa projektia

Määrittely

Määritys alkaa työpajoilla, jossa käydään läpi nykytila ja tavoitetila. Työpajojen ja Asiakkaan kuvausten pohjalta tehdään arkkitehtuuri- ja määritysdokumentaatio, suunnitellaan ratkaisu ja jatkuvan palvelun mallit sekä suunnitellaan projektin tarkka tehtävälista, resursointi ja aikataulu.

Määritysvaiheessa myös tarkennetaan tarkastuspisteet tehtäville ja valmistumiskriteerit sekä kuvataan riskienhallintasuunnitelmaan projektin vaiheiden riskit sekä toimenpiteet riskien minimoimiseksi.

Määritysvaihe päättyy, kun tuotokset on tehty sekä yhdessä hyväksytty ja voidaan siirtyä käyttöönottovaiheeseen.

Toteutus

Toteutusvaiheen aikana tuotetaan määritysten pohjalta projektin varsinaiset tehtävät. Navakan konsultti konfiguroi järjestelmän asiakkaalle sopivaksi. Navakan tekniset asiantuntijat tekevät määrittelyvaiheen aikana havaitut muutokset. 

Testaus

Testausvaihe sisältää Navakan ja asiakkaan testaukset. Navakkalaiset testaavat Business Centralin yleisen toimivuuden ja tehdyt muutokset. Asiakkaalle kuuluvat hyväksyntä- ja liittymätestaus.

Ennen hyväksyntätestausta asiakkaan pääkäyttäjille järjestetään projektin koosta riippuen 3-5 päivän koulutus, jossa käydään läpi Business Centralin yleiset asiat ja asiakkaan toimintaan liittyvät prosessit Business Centralissa.

Käyttöönotto

Hyväksyntätestauksen jälkeen käyttöönottovaihe tullaan suorittamaan yhteisesti laaditun käyttöönottosuunnitelman mukaisesti. Käyttöönottovaihe koostuu tuotantoympäristön viimeistelystä, datamigraation viimeistelystä ja avoimien tapahtumien siirtämisestä Business Centraliin. Kun nämä ovat kunnossa, voidaan Business Central ottaa käyttöön.

Jokaiseen käyttöönottoon kuuluu muutaman päivän intensiivituki, jonka aikana varmistetaan Business Centralin häiriötön toiminta ja asiakkaan käyttäjien osaaminen. Kun käyttöönotto ja palvelut ovat käynnistyneet, Navakka tarjoaa pääkäyttäjätason tukea jatkuvana palveluna. Jatkuvat palvelut operoidaan erillisen tuki- ja ylläpitosopimuksen mukaisesti.

Aloitetaanko?

ERP-projekti on aina iso ponnistus yritykselle. Jotta voisimme tehdä matkasta helpomman, samat kokeneet asiantuntijamme ovat käytössäsi myyntivaiheesta aina projektin jälkeiseen tukeen. Muotoillaan yrityksellenne sopiva ja toimintaanne tukeva Business Central.

Ota yhteyttä