Erpisti tutkii - Päivämäärät ostotilausprosessissa

Nyt tulee aikaa tiukkaa tavaraa Erpistiltä, nimittäin päivämäärät ostoprosessissa Business Centralissa.

 

Päivämäärät ostotilauksella saavat usein käyttäjät hämilleen, mutta yritetään kertoa mihin päivämääriä voisi käyttää. Tämä on pitkä ja monisyinen juttu, mutta koitetaan vääntää koko ketju auki.
Kun olet miettinyt ostoprosessisi, niin voit siirtää prosessisi kannalta olennaiset kentät näppärästi nippuun ja poistaa turhat päivämäärät näkyvistä (BC perustoiminnallisuuden ”mukauta sivu” avulla).

Perustietoihin käsiksi

Lähdetään ihan alusta perusparametreista, jotka vaikuttavat päivämääriin. Nämä on yleensä laitettu käyttöönottovaiheessa kuntoon, käydään silti läpi yleisellä tasolla.

 

Asetus Kuvaus
Varastonhallinnan asetukset Varastonhallinnan asetuksissa on kenttä, joka vaikuttaa ”Oletetun Vastaanottopvm” -kentän arvon laskentaan. Kentän nimi on ”Saap.f.var käsittelyaika”. Eli jos kaikilla varastoilla on sama käsittelyaika, niin silloin kannattaa käyttää tätä.

 

Sijainti Sijainnin asetuksissa on kenttä, joka vaikuttaa ”Oletetun Vastaanottopvm” -kentän arvon laskentaan. Kentän nimi on ”Saap.f.var käsittelyaika”. Eli jos kaikilla varastoilla ei ole sama käsittelyaika, niin silloin kannattaa käyttää tätä.

 

Nämä parametrit mahdollistavat sen, että oikeasti voidaan huomioida varaston käsittelyyn vaadittava aika oston erilaisten aikojen laskennassa.

Toimittajatiedoissa on yksi parametri, joka vaikuttaa ostotilauksen päivämääriin, Toimitusajan laskenta. (Tämä parametri määrittää päivämääräkaavan ajalle, joka kuluu nimikkeen täydentämiseen, esim. eli tuotteen hankintaan menee tältä toimittajalta keskimäärin 2VI tai 14P, tms.). Tämä tieto voi perustua toimittajan ostosopimukseen.

Toimitusajan laskenta vaikuttaa vastaavasti kaikkiin tuotteisiin, joita ostetaan kyseiseltä toimittajalta. Lisäksi toimittajalla on tieto maksuehdot, joka vaikuttaa eräpäivän laskentaan ostotilaukselle.

Kun toimittaja valitaan nimikekortilta, haetaan toimittajan tiedoista toimitusajan laskenta arvo. Nimikekortilla voidaan arvoa muuttaa poikkeavaksi.

BC:ssa on myös toinen tapa kertoa ostotilaukselle ”toimittajan toimitusaikaa”. Tätä käytetään, jos nimikkeellä on useita toimittajia.

Aiheeseen liittyvät tiedot – Ostot – Toimittajat:

Eli logiikka on selkeä, Toimittajalta tulee nimikekortille tai toimittajan nimiketietoihin oletukset, kun uusi nimike luodaan.

HUOM: Jos muutat toimittajalle toimitusajan laskentaa, se ei automaattisesti päivity nimikekortille tai toimittajan nimikekortille nimikkeille, joita on perustettu.  Tämä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi itse ylläpitää nimiketasolla poikkeuksia.

Jos teille tulee päivitystarpeita, rapidilla saa nimike- ja toimittajakohtaiset nimikekortit helposti päivitettyä. Kyselkää vaan apua.

Ostotilauksen päivämääräkentät

Tässä on lista kaikista ostotilauksen päivämääräkentistä ja lyhyt kuvaus käyttötarkoituksesta.

 

Otsikkotaso:

Kenttä Kuvaus
Asiakirjan pvm Kertoo päivän, jolloin ostotilaus on tehty. Ja sen pohjalta määritetään ostotilauksen eräpäivä (laskutus & ennakkolasku)

 

Document Date
Kirjauspvm Oletuksena tulee sama päivä määrä kuin Asiakirjan pvm.  Tämä päivä kertoo sen, mille päivälle oston kirjaustapahtumat (vastaanotto tai lasku) kirjataan. Jos muutetaan kirjauspvm kentän arvoa à se vaikuttaa myös asiakirjan pvm – ja eräpäivä-kenttiin.

 

Posting Date
ALV-pvm Määrittää päivämäärän, jota käytetään ALV-raporttien tapahtumien sisällyttämiseksi ALV-jaksoon. Tämä on joko asiakirjan luonti- tai kirjauspäivämäärä Pääkirjanpidon asetukset -sivun asetusten mukaan

 

VAT Reporting Date
Tilauspvm Kertoo päivän, jolloin ostotilaus on tehty. Tämän perusteella hinnoitellaan ostohinnat sekä -alennukset ostotilaukselle.

 

Order Date
Eräpäivä Määrittää koska ostolasku on maksettava. Päivämäärä lasketaan toimittajan maksuehdot arvon ja kirjauspäivämäärä -kentän perusteella Due Date
Ennakkomaksun Maksualennuspvm Määrittää ennakkomaksun päivämäärän, jolloin suoritus on maksettava, jotta maksualennus aktivoituu.

Lasketaan asiakirjan pvm + ennakkomaksun maksuehdon arvot yhteen.

Pmt. Discount Date
Ennakkomaksun maksualennuksen pvm Määrittää viimeisen päivämäärän, jolloin toimittaja voi vielä maksaa ennakkomaksulaskun ja saada maksualennuksen sen summasta.

Lasketaan ennakkomaksun eräpäivän sekä ennakkomaksun maksuehtojen perusteella.

Prepmt. Pmt. Discount Date
Ennakkomaksun eräpäivä Määrittää, milloin tämän ostotilauksen ennakkomaksulasku erääntyy. Prepayment Due Date
Pyydetty vastaanottopvm

 

 

Kentän arvolla lasketaan viimeinen päivämäärä, jolloin tilatut nimikkeet toimitetaan pyydettynä vastaanottopäivämääränä. Jos toimitusta ei tarvitse tehdä tiettynä päivänä, voit jättää kentän tyhjäksi. Requested Receipt Date
Luvattu Vastaanottopvm On se päivämäärä, jonka toimittaja on luvannut tilaukselle. BC ei uudelleen laske tätä arvoa. Promised Receipt Date
Oletettu Vastaanottopvm On se päivämäärä, jolloin oletetaan toimittajan toimittavan tuotteet varastoosi.

Tämä kenttä ei vaikuta mihinkään rivin kenttään automaattisesti. Kysymys: päivitetäänkö riveille?

Expected Receipt Date

 

Rivitaso:

 

Kenttä Kuvaus
Pyydetty vastaanottopvm

 

 

Tämän avulla lasketaan tilauspäivämäärä, jotta tilatut nimikkeet ehtivät haluttuna vastaanottopäivämääränä varastolle. Kentän voi jättää tyhjäksi. Requested Receipt Date
Suunniteltu Vastaanottopvm On se päivämäärä, jonka toimittaja on luvannut ja jolloin nimikkeen odotetaan saapuvan varastoon. BC ei uudelleen laske tätä arvoa.

Otsikon Pyydetty vastaanottopvm kopioituu tähän kenttään.

Planned Receipt Date
Oletettu Vastaanottopvm On se päivämäärä, jolloin oletetaan toimittajan toimittavan tuotteet varastoon.

Jos päivität oletettua vastaanottopvm kenttää riveillä, se päivittää automaattisesti suunnitellun vastaanottopvm – ja tilauspvm -kentät automaattisesti. (huomioiden toimitusajan ja varaston viiveet)

Expected Receipt Date
Tilauspvm Kertoo päivän, jolloin ostotilaus on tehty tai on tilattava. Tämän perusteella hinnoitellaan ostohinnat sekä -alennukset ostotilaukselle. Order Date
Luvattu Vastaanottopvm On se vastaanottopäivämäärä, jonka toimittaja on luvannut tilaukselle. BC ei uudelleen laske tätä arvoa. Promised Receipt Date

 

Muutamia kaavoja, miten BC laskee päivämääriä syötettyjen tietojen perusteella.

 

Kenttä Kaava
Tilauspvm

 

 = Pyydetty vastaanottopvm – varaston viiveet Order Date
Oletettu vastaanottopvm = Pyydetty vastaanottopvm + Toimitusajan varmistus (nimike) + Varaston saapuva käsittelyaika (sijainti) Expected Receipt Date
suunniteltu vastaanottopäivämäärä (Määrittää päivämäärän, jolloin nimikkeen odotetaan saapuvan varastoon.) = tilauspäivämäärä + toimittajan toimitusaika (kohteen kalenterin mukaan) Planned Receipt Date

 

Ehkä muutamalla esimerkillä on helpoin näyttää, miten päivämäärät toimivat ostotilauksella.

Miten Asiakirjan pvm vaikuttaa ostotilauksen riveihin

Perustiedot:

Toimittaja x, joka lupaa toimittaa meille tavarat kahdessa viikossa. (=toimitusajan laskenta = 2VI)

Me kuitenkin haluamme, että tavarat tulevat ensi kuun vaihteessa. (eli me muutamme Pyydettyä vastaanotto päivämäärää,

 

Asiakirjan pvm oli alun perin 18.1.2023, muutetaan se 20.1. Miten se vaikuttaa päivämääriin?

 

Päivämäärät näyttävät tältä:

Suunniteltuun vastaanottopäivämäärään vaikuttaa Toimitusajan laskenta 2VI.

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 18.1. 18.1. 18.1. 1.2 18.1.  – 18.1. 1.2. 18.1.
Rivi 18.1. 1.2. 2.2.

 

Muutetaan asiakirjan pvm 20.1. Otsikolla ei tehdä mitään muita muutoksia.

Eräpäivään ja Ennakkomaksun päivämäärään vaikuttaa maksuehto 14P.

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko *20.1.* 18.1. 18.1. *3.2* 18.1.  – *20.1.* *3.2.* *20.1.*
Rivi 18.1.  1.2  2.2

 

Miten Pyydetty vastaanottopvm vaikuttaa ostotilauksen riveihin

Perustiedot:

Toimittaja x, joka lupaa toimittaa meille tavarat kahdessa viikossa. (=toimitusajan laskenta = 2VI)

Me kuitenkin haluamme, että tavarat tulevat ensi kuun vaihteessa. (eli me muutamme Pyydettyä vastaanotto päivämäärää otsikolle. (1.2.)

 

Asiakirjan pvm = 18.1.2023 sekä Pyydetyn vastaanoton pvm 1.2 perusteella seuraavat tiedot muuttuvat.

 

Päivämäärät näyttävät tältä:

Suunniteltuun vastaanottopäivämäärään vaikuttaa Toimitusajan laskenta 2VI.

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 18.1. 18.1. 18.1. 1.2. 18.1.  – 18.1. 1.2. 18.1.
Rivi 18.1. 31.1 1.2.

 

Lisään otsikolle tiedon, että haluan tavarat 1.2.2023 (Pyydetty vastaanottopvm). Otsikolla ei mitään muita muutoksia.

Eräpäivään ja Ennakkomaksun päivämäärään vaikuttaa maksuehto 14P.

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 18.1. 18.1. 18.1. 1.2. 18.1. *1.2*  – 18.1. 1.2. 18.1.
Rivi 18.1. *1.2*  *1.2*  *2.2*

 

 

Yhteenveto:

Ostotilaus raportille tulostuu Pyydetty vastaanottopvm 1.2.2023.

 

Pyydetty vastaanottopvm vaikuttaa Suunn. Vast.ottopvm-, Pyydetty vast. ottopvm- ja Oletettu vast. ottopvm- kenttiin.

 

Miten Luvattu Vastaanottopvm vaikuttaa ostotilauksen riveihin

 

Perustiedot:

Toimittaja x, joka lupaa toimittaa meille tavarat kahdessa viikossa. (=toimitusajan laskenta = 2VI)

Me kuitenkin haluamme, että tavarat tulevat ensi kuun vaihteessa. (eli me pyydämme toimittajalta tavarat tiettynä päivänä, toimittaja kuittaa päivämäärän  ja muutamme Luvattua vastaanotto päivämäärää.

 

Asiakirjan pvm = 17.1.2023, sekä Luvatun vastaanoton pvm 3.2 perusteella seuraavat tiedot muuttuvat.

 

sen perusteella seuraavat päivämäärät.

 

Päivämäärät näyttävät tältä:

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 17.1. 17.1. 17.1 31.1 17.1  – 17.1 31.1 17.1
Rivi 17.1 31.1 1.2

 

Lisään otsikolle tiedon, että toimittaja lupasi tavarat tiettynä päivänä 3.2.2023 (Luvattu vastaanottopvm). Otsikolla ei mitään muita muutoksia.

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 17.1. 17.1. 17.1 31.1 17.1 *3.2 *  – 17.1 31.1 17.1
Rivi 17.1 *3.2* *4.2.*

Yhteenveto:

 

Eli ”Luvattu vastaanottopvm” vaikuttaa ”Suunn. Vast.ottopvm”- ja ”Oletettu vast. ottopvm”-kenttiin.

 

 

Miten Oletettu Vastaanottopvm vaikuttaa ostotilauksen riveihin

 

Perustiedot:

Toimittaja x, joka lupaa toimittaa meille tavarat kahdessa viikossa. (=toimitusajan laskenta = 2VI)

Me kuitenkin haluamme, että tavarat tulevat ensi kuun vaihteessa. (eli me muutamme Oletettua vastaanotto päivämäärää.

 

Asiakirjan pvm = 18.1.2023 sekä Oletetun vastaanoton pvm 6.2 perusteella seuraavat tiedot muuttuvat.

 

Päivämäärät näyttävät tältä:

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 18.1. 18.1. 18.1. 1.2. 18.1.  – 18.1. 1.2. 18.1.
Rivi 18.1. 31.1 1.2

 

Lisään otsikolle tiedon, että toimittaja lupaili tavaroita 6.2.2023 (Oletettu vastaanottopvm). Otsikolla ei mitään muita muutoksia.

 

O/R Asiakirjan pvm Kirjaus pvm ALV pvm Erä pvm Tilaus pvm Pyyd. vottopvm Suunn. Luvat. vottopvm Olet. vottopvm M.ale

pvm

ennmaks. pvm Enn.maks. alepvm
Otsikko 18.1. 18.1. 18.1. 1.2. 18.1. *6.2.* 18.1. 1.2. 18.1.
Rivi *22.1* *5.2* *6.2.*

Yhteenveto:

 

Oletettu vastaanottopvm vaikuttaa seuraaviin kenttiin:

  • Vast.ottopvm (Oletettu vastaanottopvm – varaston viive 1P)
  • Oletettu vast. ottopvm (Kopioituu riville suoraan otsikolta)
  • Tilauspvm (Suunniteltu vast. ottopvm – 2VI), eli tuolloin pitäisi viimeistään tilata, jos halutaan tavara 6.2 varastoon.

 

 

Miten ottaa homma haltuun?

Yhteenvetona voisi todeta, että BC:ssa on monipuoliset mahdollisuudet ohjata oston päivämääriä.

Oston eri päivämäärät vaikuttavat moneen BC-järjestelmän toiminnallisuuteen aivan kiinteästi.

Esimerkiksi jos käytätte Toimituksen lupaamisen funktiota, funktio suoraan hyödyntää ostoille syötettyjä eri ostoaikoja, mm. oletettua vastaanottopvm kentän arvoa. (myös Suunnittelun työkirjaan).

Yrityksen sisäisesti sovitut toimintamallit myös mahdollistavat tehokkaan pinojen hyödyntämisen sisäisessä prosessissa. (Oletetut ostotilaukset pinossa näkyy kaikki vapautetut ostotilaukset, joiden oletettu vastaanottopvm on määritetty tähän kuluvaan päivään mennessä (..26.1.2023).   Eli varastolla on tiedossa, mitä ostoja olisi pitänyt tähän päivään mennessä pitänyt saapua varastoon.

Jos haluat lukea artikkelin tulostettavasssa muodossa, on se jaossa Navakan asiakasohjeissa.

Ostotilauksen päivämäärien hyödyntämiseen on paljon erilaisia mahdollisuuksia.  Me Erpistit mielellämme keskustelemme kanssanne erilaisista vaihtoehdoista ja kerromme erilaisista ratkaisumalleista lisää.

Ota yhteyttä