Erpisti tutkii - Business Centralin hinnastotyökalun uudet ominaisuudet

Microsoft on julkaissut uuden toiminnallisuuden myynnin hinnoittelun ja alennusten ylläpidon tueksi. Hinnastotyökalut ovat jo nyt kaikkien Dynamics 365 Business Central -asiakkaidemme käytössä. Ensi vuonna toiminnallisuus on joka tapauksessa otettava käyttöön.

Me navakkalaiset #erpistit voimme auttaa asiakkaitamme uuden hinnoittelutoiminnallisuuden käyttöönotossa ja mielellämme demoamme asiaa.
Blogijutussa käymme uusien toiminnallisuuksien etuja läpi.

Yleistä hinnastoista

Myyntihinnastot sopivat useaan erilaiseen käyttöön,  niiden avulla voit määrittää asiakas-, asiakasryhmä- tai kampanjakohtaisia hintoja tai alennuksia. Voit esimerkiksi määrittää yhden hinnaston, joka koskee kaikkia asiakkaita, tai tarjota erikoishintoja tai -alennuksia tietyille asiakkaille tai asiakasryhmille, perustuen esimerkiksi myyntitilausten vähimmäismäärään, nimikkeen, vähimmäismäärän, mittayksikön tai ajanjakson yhdistelmään. Määrittämäsi hinnat ja alennukset kohdistetaan automaattisesti myyntiasiakirjoihin.

Myyntihinnasto-toiminnallisuus helpottaa käyttäjiä myyntihinnastojen päivityksessä huomattavasti.

Myyntihinnasto-toiminnallisuuden voi käyttäjä ottaa käyttöön itsenäisesti tai olla yhteydessä Navakan erpisteihin, jotka auttavat siirtymään vanhasta hinnastomallista uuteen.

Miten myyntihinnastot toimivat

Kun Myyntihinnastot avataan, aukeaa ruutu, jolla käyttäjä näkee selkeästi mitä myyntihinnastoja järjestelmässä on ja missä tilassa ne ovat

Myyntihinnaston uusia ominaisuuksia ovat esimerkiksi

 • Kampanjakoodi
 • Hinnaston tila: Luonnos, aktiivinen ja ei-aktiivinen
 • Mahdollisuus monityyppiseen hinnastoon
 • Mitä monityyppinen hinnasto määrittää(hinta/ alennus/vai molemmat)
 • Millaista asiakasta tai asiakasryhmää hinnasto koskee

Suurin muutos on hinnaston suunnittelun mahdollistaminen ennen julkaisua sekä erilaiset yhdistelmähinnastot. Tämä antaa käyttäjälle joustavuutta rakentaa entistä monipuolisempia hinnastoja.

Myyntihinnastoon on lisätty käyttäjää helpottavia uusia ominaisuuksia, kuten tuoterivien lisääminen hinnastolle Ehdota rivit -eräajon kautta. Hinnastorivien kopiointi sekä hinnaston muutosajo pyöristyksineen on toteutettu entistä helpommin.

Parhaan hinnan laskenta

Uudessakin hinnastotyökalussa Business Central käyttää edelleen asiakkaan parhaan hinnan laskentaa.

Paras hinta on tietyn päivän alhaisin sallittu hinta, jolla on suurin sallittu rivialennus.

Business Central tarkistaa laskutusasiakas- ja nimikeyhdistelmän ja laskee sitten käytettävän yksikköhinnan ja rivialennusprosentin seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • Onko asiakkaalla hinta- tai alennussopimus tai kuuluuko asiakas ryhmään, jolla tällainen sopimus on?
 • Kuuluuko rivillä oleva nimike tai nimikealennusryhmä johonkin näistä hinta- tai alennussopimuksista?
 • Onko tilauspäivämäärä (tai laskun ja hyvityslaskun osalta kirjauspäivämäärä) hinta- tai alennussopimuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärän välissä?
 • Onko mittayksikön koodia määritelty? Jos on, Business Central tarkastaa hinnat tai alennukset, joilla on sama mittayksikön koodi, ja hinnat tai alennukset, joilla ei ole mittayksikön koodia.
 • Business Central tarkistaa, koskeeko jokin hinta- tai alennussopimus asiakirjan tai päiväkirjarivin tietoja, ja lisää sitten käytettävän yksikköhinnan ja rivialennusprosentin seuraavien ehtojen mukaisesti:
 • Täytyykö hinta- tai alennussopimuksen vähimmäismäärävaatimus?
 • Täytyykö hinta- tai alennussopimuksen valuuttavaatimus? Jos täyttyy, kyseisen valuutan alhaisin hinta ja suurin rivialennus lisätään, vaikka paikallinen valuutta antaisi paremman hinnan. Jos määritellyllä valuuttakoodilla ei ole hinta- tai alennusopimusta, Business Central lisää alhaisimman hinnan ja suurimman rivialennuksen paikallisena valuuttana.

Jos erikoishintaa ei voida laskea rivin nimikkeelle, nimikekortin yksikköhinta lisätään myyntiriville.

Myyntihinnat myyntitilauksella

Nimike-näytöllä pystyy tarkastamaan BC:n myyntialennukset ja -hinnat ”näppärästi” porautumalla Myyntihinnan kohdalta.

Ostohinnastot

Kun Ostohinnastot avataan, aukeaa ruutu, jolla käyttäjä näkee selkeästi mitä ostohinnastoja järjestelmässä on ja missä tilassa ne ovat.

Ostohinnastojen toiminnallisuudet ovat samanlaiset kuin myyntihinnastoissa. Uusi hinnastomalli antaa käyttäjälle joustavammat mahdollisuudet erilaisten ostohinnastojen rakentamiseen ja päivittämiseen.

Uusi hinnoittelukokemus helpottaa selkeästi myyntihintojen ja -alennusten tarkastelussa sekä helpottaa suoraviivaisten hinnoittelujen massaluonnissa. Kannattaa tutustua!

Varaa aika uuden hinnoittelukokemuksen esittelyyn