Erpisti tutkii - Ennustaminen tekoälyn avulla

Tämänkertaisessa blogitekstissään tutkiva #erpisti on tutustunut Business Centralin tekoälypohjaisiin ennustetyökaluihin.

Jo ennen Copilotia ja viimeisintä julkaisuaaltoa Microsoft on julkaissut monia hyödyllisiä ennustetyökaluja, joiden tuloksien muodostamisessa hyödynnetään Business Centralin AI-ominaisuuksia. Nämäkin ominaisuudet ovat pilvi-Business Central -asiakkaidemme käytettävissä. Ennustetyökaluja löytyy esimerkiksi varastoon ja kassanhallintaan. Tässä tekstissä esittelemme niiden mahdollisuuksia.

Muistathan, että näihin ja Business Centralin muihin uusiin ominaisuuksiin liittyen järjestämme 10.4.2024 webinaarin. Pääset ilmoittautumaan siihen tästä.

Myynnin ja varaston ennustaminen

Varaston hallintaan kuuluvat sekä asiakaspalvelu että kustannusten hallinta. Pieni varasto vaatii vähemmän liikepääomaa, mutta toisaalta varaston loppumiset voivat aiheuttaa myyntimenetyksiä. Myynti- ja varastoennuste ennustaa Azure AI:n avulla tulevan myynnin myyntihistorian perusteella. Näin voidaan välttää puutteet varastossa. Jos esimerkiksi avaat nimikkeen Nimikkeet-sivulla, sen tietoruudun Nimikkeen ennuste -kaaviossa näkyy tämän nimikkeen arvioitu myynti tulevan kauden aikana. Näin näet, onko nimike loppumassa varastosta lähiaikoina.

Ennuste tarvitsee myyntihistoriaa toimiakseen. Näitä tietoja haetaan nimiketapahtumilta.

Jotta ennustetta voi nimikekohtaisesti käyttää, pitää se ottaa käyttöön Myynti- ja varastoennusteen asetuksissa.

Kun ennuste on käytössä, nimikkeen kortilta pääsee tarkastelemaan ennusteen tilannetta.

Ennusteen kaaviosta porautumalla pääsee tarkastelemaan myyntimäärää. Kaavio näyttää myyntiennusteeseen perustuvan varastomäärän.

Ennustekaavion kautta pääsee tekemään suoraan myös tarvittavia toimenpiteitä tai tarkastelemaan kaaviota joko myynti- tai varastonäkökulmasta.

 

 

Ennusteiden hyödyntäminen ostotilauksissa

Toinen näkökulma myynti-varastoennusteen hyödyntämiseen on ostotilaus.
Voit käyttää varastoennustetta myös varaston täydennysajankohdan ehdottamisessa. Jos esimerkiksi luot ostotilauksen First Up Consultantsille, koska haluat ostaa heiltä uuden BERLIN-vierastuolin, Myynti- ja varastoennuste ehdottaa, että samalla kannattaa ostaa SEOUL-vierastuoleja, joita yleensä ostat kyseiseltä toimittajalta. Ennustetyökalu ehdottaa tätä sen vuoksi, koska se ennustaa SEOUL-tuolien loppuvan varastosta kahden seuraavan kuukauden aikana. Tuoleja siis kannattaa ostaa lisää jo nyt.

Kun luot ostotilauksen ja ennusteominaisuudet ovat päällä, Business Centralin ostotilaus ehdottaa puuttuvien tuotteiden tilaamista ja tilausmäärää.

Ennustemallien rakentaminen itse

Ennusteita voi opetella tekemään ja julkaisemaan myös itse Azure AI Machine Learning Studion avulla. Pohjana kannattaa käyttää Azure AI Gallerysta löytyvää Forecasting Model for Microsoft Dynamics 365 Business Central -ennustemallia.  Syventävää ohjetta löytyy Microsoft Learnista.

Tekoälyn hyödyntäminen kassavirtaennusteessa

Tekoälypohjaisen kassavirtaennusteen käyttöönotto edellyttää, että Business Centralin kassavirtaominaisuudet on otettu käyttöön. Mikäli yritys käyttää jo Business Centralin kassavirtaominaisuuksia, myös Azure AI-pohjainen ennuste on helppo ottaa käyttöön.

Kassavirtaennuste-kaavio hyödyntää ennakkoon määriteltyjä ja käyttäjän määrittämiä tietoja, kuten kassavirtatilejä ja asetuksia, ennusteen luomiseen. Avustetun asennusoppaan avulla voit säätää ennusteen päivitystiheyttä ja määrittää ennusteessa käytettävät tilit sekä verotiedot. Lisäksi voit päättää, otetaanko Azure AI käyttöön ennusteen parantamiseksi. Azure AI on valmiiksi yhdistetty, ja sen käyttöönotto vaatii vain aktivoimisen Business Centralissa.

Jotta Azure AI-avusteisen kassavirtaennusteen käyttö onnistuu, pitää Azure AI ottaa käyttöön kassavirran asetuksissa. Kassavirtaennusteen kaavio löytyy kirjanpitäjän (Accountant) roolikeskuksesta.

Mikäli kassavirtaennustetta ei ole otettu vielä käyttöön, Valitse Kirjanpitäjä-roolikeskuksen Kassavirtaennuste-kaaviossa Avaa avustettu määritys -toiminto.
Täytä kentät oppaan kussakin vaiheessa. Valitse lopuksi kirjanpitäjän roolikeskuksessa Laske ennuste uudelleen -toiminto Kassavirtaennuste -kaaviossa.

Mikäli ennuste on ollut käytössä mutta ilman tekoälyä, käydään ensin kassavirran asetuksissa ottamassa se käyttöön.

Tämän jälkeen kirjanpitäjän roolikeskuksesta valitaan kassavirtaennuste -kaavion asetuksista Laske ennuste uudelleen.

Azure AI-pohjainen kassavirtaennuste lisää kaavioon Azure AI -tekoälyn generoiman ennusteosan.

Kaaviosta porautumalla pääsee tutkimaan tarkemmin, mistä ennusteen luvut ja tapahtumat koostuvat.

 

Myöhästyvän maksun ennustaminen

Tehokas myyntisaamisten hallinta on tärkeää yrityksen taloudellisen tilanteen yleiskuvan kannalta. Tekoälyyn pohjautuva ennustetyökalu auttaa perintästrategian tarkentamisessa ennustamalla, onko odotettavissa myöhästyviä maksuja. Jos maksun ennustetaan olevan myöhässä, voit esimerkiksi muuttaa asiakkaan maksuehtoja tai maksutapaa.

Jotta ominaisuutta voi käyttää, se pitää ottaa käyttöön Myöhästyneetn maksun ennusteen asetuksissa. Mallin laatu pitää olla enintään 0,50, jotta ennusteita voidaan tehdä.

Jos otat ominaisuuden käyttöön, liiketoimintajohtajan roolikeskukseen tulee näkyviin uusi pino. Siitä pääsee porautumaan lasku-tyyppisille asiakastapahtumille, joiden maksujen on ennustettu olevan myöhässä. Ruudussa on niiden maksujen määrä, joiden ennustetaan olevan myöhässä.

Luvusta porautumalla pääset tarkastelemaan mitkä asiakastapahtumat ennustetaan maksettavaksi myöhässä.

Ennustetta päivitetään työjonoajon kautta mutta asiakastapahtumilta pystyy päivittämään käsin ennusteen.

Kun ennusteasetukset ovat päällä, näkyy asiakastapahtumissa kaksi kenttää:

Maksuennuste ja Ennusteen luotettavuus. Ennuste kertoo aikaisempaan maksukäyttäytymiseen ja muihin tekijöihin pohjautuen, tuleeko asiakas maksamaan suorituksen ajoissa. Myös ennusteen luotettavuus kerrotaan. Asiakastapahtuman tietoruudusta löytyy myös lisätietoa.

Ennustetta voidaan tarkastella kahdella tapaa. Joko ennakolta myöhässä maksettavien suoritusten näkökulmasta roolikeskuksen pinon kautta. Tai asiakastapahtumilta tutkimalla ennustetta kokonaisuutena.

Esitellyt ominaisuudet ovat aktiivisessa käytössä erittäin hyviä työkaluja yrityksen toiminnan avuksi ja kuuluvat jo nyt Business Centralin ominaisuuksiin. Yhdessä Microsoftin Copilotin kanssa ne helpottavat ja tukevat päivittäisiä rutiineja.  Seuraavassa blogitekstissä kerrommekin sitten Copilotin ominaisuuksista Business Centralissa. Sekä ennustetyökalut että Business Central Copilot kuuluvat Business Centralin lisenssin hintaan.

 

Anna ennustamiselle mahdollisuus. Autamme mielellämme näiden työkalujen käyttöönotossa ja annamme lisää vinkkejä, miten niistä olisi paras apu liiketoiminnalle.

Muista ilmoittautua 10.4.2024 pidettävään webinaariimme Business Centralin uusista ominaisuuksista.

Ollaan yhteyksissä Lisätietoa Business Centralista