Diplomityö Navakalle

Vuoden 2021 aikana Navakan henkilöstö on kasvanut jopa neljällä uudella Erpistillä, joiden kaikkien uratarina on hieman erilainen. Aloitin itse tammikuussa konsulttina Navakassa samalla kun maisteriopintoni Tampereen Yliopistossa olivat vielä hieman kesken. Tämä vuosi on ollut minulle monilla tavoin uuden oppimisen aikaa, sillä sen lisäksi, että olen aloittanut oman urani ERP-konsulttina, sain mahdollisuuden kirjoittaa diplomityöni Navakalle. Tämä mahdollisti sen, että pystyin suorittamaan opintoni loppuun töiden ohella. Alkukeväästä pohdimme yhdessä ohjaajieni kanssa diplomityöni aihetta ja sainkin Navakalta useampia eri vaihtoehtoja työn lähtökohdaksi. Aiheet pyörivät jatkuvien palveluiden ympärillä ja pohdimme esimerkiksi jatkuvien palveluiden ansaintalogiikan rakentamista sekä palvelumallin toteuttamista jatkuvien palveluiden asiakkaalle. Toisaalta keskustelimme myös organisaation näkökulmasta eli miten organisaation pitäisi kehittyä, jotta palvelumalli jatkossa tukisi asiakasta. Aiheeksi tarkentui kuitenkin nopeasti todella mielenkiintoinen ja käytännönläheinen aihe, eli pilvipohjaisen ERP:in jatkuvien palveluiden kehittäminenSen pohjalta aloin diplomityötäni kirjoittaa.

”Oli myös mukava huomata, että töiden ja dipan kirjoittamisen yhdistäminen oli yllättävän luontevaa, koska diplomityössäni tutkin asioita, joihin päivittäin törmään työssäni. Lisäksi sain Navakalta ja kollegoiltani tukea koko diplomityön kirjoitusprosessin ajan ja minulle oikeasti annettiin aikaa keskittyä myös diplomityön tekemiseen muiden töiden ohessa.”

Tällä tavoin diplomityö eteni koko ajan hyvää vauhtia, mutta muut työt toivat myös sopivasti vastapainoa teoreettiseen tutkimiseen. Diplomityö valmistuikin niin kuin pyrimme tekemään muutkin hommat Navakassa, aikataulun mukaisesti ja parhaalla mahdollisella arvosanalla.

Kuten todettu, tutkimukseni lähtökohta oli todella käytännönläheinen, sillä pilvimaailmaan siirtyminen on luonut sekä meille palveluntarjoajille että meidän asiakkaillemme uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia. ERP-järjestelmän pilvipohjaisuus on vaikuttanut myös jatkuvien palveluiden palvelumalliin ja siihen, millaisia palveluita me voimme tarjota asiakkaillemme. Toisaalta taas asiakkaiden palvelutarpeet ovat muuttuneet. Diplomityöni tavoitteena oli tutkia sitä, miten jatkuvia palveluita voidaan kehittää arvonyhteisluonnin näkökulmasta sekä Navakan että asiakkaittemme tarpeita vastaaviksi. Haastattelin empiiristä tutkimustani varten sekä meitä Navakkalaisia että osaa asiakkaistamme. Olikin hienoa huomata, että kaikki haastateltavat osallistuivat aktiivisesti ja innokkaasti tutkimukseen, mikä edesauttoi sen toteuttamista. Toki diplomityöni aihe liittyy vahvasti myös asiakasnäkökulmaan, mikä luultavasti lisäsi heidänkin kiinnostustansa aiheeseen.

Venla Haunia esittelee Navakassa diplomityötään

Koen, että diplomityöprojektin kautta ymmärrämme asiakkaitamme paremmin ja saamme kehitettyä palvelumalliamme asiakaslähtöisemmäksi. Koko diplomityöprosessi oli kaiken kaikkiaan todella opettavainen ja mielenkiintoinen projekti ja se tuki hyvin myös perehtymistäni ERP-liiketoimintaan. Ilman tutkimuksen toteuttamista en olisi luultavasti saanut vuodessa vielä näin kokonaisvaltaista näkökulmaa ERP-projekteihin, joten diplomityön kirjoittamisesta on ollut minulle myös henkilökohtaisesti paljon hyötyä työssäni.

Tutkimukseni tuloksena syntyi siis malli, joka kuvaa sitä, millä tavoin arvo muodostuu ERP:in jatkuvissa palveluissa sekä palveluntarjoajalle että asiakkaalle. Tämän lisäksi tutkimuksen pohjalta luotiin kehitysehdotuksia ja toimintamalleja jatkuviin palveluihin. Nyt loppuvuoden aikana on ollut myös hienoa huomata, että tutkimukseni tuloksista on ollut konkreettista hyötyä Navakalle ja alammekin kehittää jatkuvien palveluiden malliamme toimivammaksi työni pohjalta. Erityisen merkitykselliseltä tuntuu se, että oman tutkimustyön tuloksia arvostetaan myös yrityksen puolelta ja kehitysehdotusten pohjalta toimintaa halutaan todella lähteä uudistamaan. Ensi vuoden aikana jatkuvien palveluiden palvelumallin kehittäminen näkyy siis varmasti positiivisesti myös asiakkaidemme suuntaan! Ensi vuoteen siis! 😊

Venla Haunian diplomityön pääset lukemaan Tampereen yliopiston opinnäytekokoelmasta. 

Löytäisitkö tulevaisuudessa itsesi Navakan #Erpistinä. Tarkista avoimet työpaikkamme tai laita avoin hakemus.

Etsimme kolleegoita tositarkoituksella.

Avoimet työpaikat Avoin hakemus