Erpisti tutkii - Wave 2 tulee, oletko valmis?

Vuoden 2021 Dynamics 365 2. julkaisuaalto – parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia Business Centraliin

Dynamics 365 2. julkaisuaalto tuo mukanaan paljon parannuksia sekä uusia toimintoja myös Business Centraliin. Business Centralin parannukset keskittyvät erityisesti Microsoft 365 integraatioiden laajentumiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen esimerkiksi lisääntyneiden käyttäjäohjeistuksien avulla. Tässä julkaisuaallossa on keskitytty tekemään päivityksiä ja parannuksia erityisesti toimitusketjun ja taloushallinnon alueille käyttäjien pyynnöstä.

Esittelemme nyt osan mielenkiintoisimmista uudistuksista. Käyttökokemukseen liittyvät muutokset päivittyvät asiakkaille automaattisesti, mutta osa muista toiminnoista on sellaisia, jotka Navakka voi ottaa yhdessä asiakkaan kanssa käyttöön. Ole siis rohkeasti yhteydessä meihin, mikäli haluat kuulla lisää uusista toiminnoista tai apua niiden käyttöönotossa!

Teams-integraation parannukset

Microsoft 365 tuoteperhe mahdollistaa paljon erilaisia liiketoimintaa hyödyttäviä integraatiota. Tiesithän jo, että voit halutessasi lisätä Teamsiin Business Central-sovelluksen, jolla voit helposti etsiä esimerkiksi yrityksesi asiakaskontakteja? Jo aikaisemmin Teamsissa on voinut jakaa esimerkiksi yhteyshenkilöiden tietoja tai linkittää nimikekortteja keskusteluihin. Nimikekortit näkyvät kollegallesi vuorovaikutteisessa pop-up-ikkunassa, jonka kautta voitte suoraan Teams-keskustelussa muokata nimikkeen tietoja avaamatta Business Centralia. Tässä päivityksessä integratioon on tehty lisää parannuksia. Nyt voit jakaa suoraan Business Centralista uuden kuvakkeen kautta linkin esimerkiksi nimikekortille Teams-keskusteluusi.

Palvelunimikkeet hankintalistoihin ja suunnittelutyökirjoihin

Jos yrityksesi hyödyntää hankintaprosessissaan Business Centralin hankintalistoja tai suunnittelutyökirjoja, tämä parannus on sinua varten. Päivityksen myötä yritykset voivat yhtenäistää hankintaprosessiaan, sillä tästä lähtien työkirjoille ja hankintalistoille on mahdollisuus lisätä myös muitakin kuin fyysisiä varastonimikkeitä. Tämä tarkoittaa, että hankintalistoista voidaan luoda ostotilauksia, jotka sisältävät sekä varastonimikkeitä että palveluja.

Palvelunimikkeiden sijaintitieto osto- ja myyntitapahtumille

Business Centraliin liittyvät uudet parannukset ovat keskittyneet myös raportoinnin parantamiseen. Päivityksen myötä käyttäjät voivat halutessaan kertoa esimerkiksi myynnin ja oston asiakirjoilla myös ei-varastoitaville sekä palvelutyyppisille nimikkeille sijainnin. Nimikkeiden sijaintitiedot siirtyvät tavalliseen tapaan myös arvotapahtumille sekä nimiketapahtumille. Tämä on erityisen hyödyllistä raportoinnin kannalta, sillä nyt yritykselläsi on mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi myyntiin liittyvää raportointia sijaintitasolla myös muiden kuin fyysisten varastotuotteiden kohdalla.

Myynnin ja oston asiakirjoille oletusrivityypit

Business Centralin päivityksessä on panostettu selkeästi myös käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Tavoitteena on helpottaa ja automatisoida käyttäjien työtä. Uuden julkaisun myötä käyttäjät voivat nyt valita myynnin ja oston asiakirjoille oletusrivityypin. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos yrityksesi hyödyntää esimerkiksi enemmän resursseja kuin nimikkeitä, jolloin myynnin oletusrivityypiksi voidaan valita resurssi, eikä käyttäjän tarvitse syöttää sitä aina manuaalisesti.

Tämän lisäksi myynti- ja ostoriveille voidaan halutessaan asettaa oletusmäärän arvoksi 1, joka täyttyy automaattisesti rivin määräkenttään, kun uusi nimike lisätään. Jos liiketoimintasi edellyttää usein uusien nimikkeiden perustamista järjestelmään eri käyttäjien toimesta, voit lisätä myynnin ja oston asiakirjoille tätä prosessia tehostavan toiminnon. Jos toiminto on käytössä ja käyttäjä lisää esimerkiksi myyntiriville nimikenumeron, jota ei vielä löydy järjestelmästä, niin Business Central ehdottaa käyttäjälle automaattisesti uuden nimikkeen luomista. Halutessaan käyttäjä pystyy luomaan tästä siis suoraan uuden nimikkeen syöttämällään nimikenumerolla.

Parannukset Excelin käytön hyödyntämisessä

Uudessa päivityksessä Excelin käyttöä Business Centralin kanssa on päivitetty ja toiminnot ovat nyt entistä jouhevammat ja monipuoliset. Nyt Excel –vienneille on aivan oma kuvakkeensa, joka nopeuttaa vientiä. Lisäksi yhtenä erittäin hyödyllisenä toiminnallisuutena Excel –vienti mahdollistuu nyt myös rivitasolta, esimerkiksi myyntitilauksen rivit ovat avattavissa ja muokattavissa Excelissä.

Kysyntäennusteet nimikevarianttitasolla

Nimikevariantit ovat hyödyllinen tapa erotella lähes samanlaiset nimikkeet toisistaan. Jos yrityksesi myy jotakin tuotetta, jota on saatavilla esimerkiksi eri väreissä, nämä värivaihtoehdot voidaan toteuttaa saman nimikkeen alle nimikevariantteina. Tässä päivityksessä kysyntäennusteiden laatimista on monipuolistettu, sillä nyt käyttäjät voivat luoda kysyntäennusteita myös varianttitasolla, mikä ei aiemmin ollut mahdollista. Tämän parannuksen myötä yritykset pystyvät tekemään aiempaa tarkempaa suunnittelutyötä, kun kysyntää voidaan ennustaa tarpeellisella tarkkuustasolla.

Pyöristystarkkuuksien määrittäminen perusmittayksiköiden taakse

Uuden päivityksen myötä käyttäjillä on halutessaan mahdollisuus asettaa nimikkeen perusmittayksikölle pyöristystarkkuus. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos yrityksesi käyttää myynnissä tai ostoissa useita eri mittayksiköitä. Pyöristystarkkuus varmistaa sen, että varastosaldot pysyvät halutussa tarkkuudessa.

Business Centralin liitteiden tallennus OneDriveen

Uuteen julkaisuun on toteutettu myös yhteys OneDriven ja Business Centralin välille. Jos käyttäjällä on tarve tallentaa Business Centraliin liitettyjä tiedostoja keskitetysti, niin nyt se onnistuu yksinkertaisesti yhden kuvakkeen kautta. Business Centralin liitteet näkymään on lisätty uusi OneDrive-kuvake, josta painamalla käyttäjän omaan OneDriveen luodaan automaattisesti uusi Business Central-niminen kansio, johon käyttäjän valitsema liite tallentuu. Seuraavan kerran, kun käyttäjä tallentaa uutta liitettä OneDriveen Business Centralista, se tallentuu tähän aiemmin luotuun samaan kansioon. Käyttäjä voi halutessaan jakaa kansion näkyviin muillekin organisaationsa jäsenille kuten muitakin OneDrive kansiota.

Kirjauksen esikatselun päivitetty näkymä

Esimerkiksi päiväkirjoja kirjatessa Business Centralista löytyy ominaisuus, jossa kirjauksesta syntyviä tapahtumia voidaan esikatsella ennen varsinaista kirjausta. Nyt tähän toimintoon on saatu uusia ulottuvuuksia, kun sitä voidaan käyttää perinteisen näkymän lisäksi laajennetussa muodossa. Uusi esikatselu avaa pääkirjanpidon tapahtumat ja ALV-tapahtumat heti nähtäville, muut ovat avattavissa vanhaan malliin listalta. Hierarkkinen näkymä järjestää tapahtumat tileittäin, mikä helpottaa kirjauksen tarkastelua järjestelmällisemmin.

Pankkitilien täsmäytyksen parannuksia

Pankkitilien täsmäytystoimintoon on päivityksessä tuotu uusia toimintoja, jotka nopeuttavat ja tehostavat täsmäytysprosessia. Päivityksen myötä toiminto suodattaa pankkitilitapahtumat suoraan siten, että listalle nousevat vain tiliotteen päättymispäivän jälkeiset tapahtumat. Tällöin lista on paremmin hahmotettavissa ja siihen nousee vain sellaisia, jotka voivat olla kohdistettavissa tiliotteelle. Lisäksi erojen kirjausta on nopeutettu vähentämällä manuaalista työtä. Käytössä on nyt automaattinen kohdistus sen jälkeen, kun kirjanpitoon kirjattavat erot siirretään.

Mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia siis tiedossa.

Haluaisitko kuulla lisää Business Centralin päivityspaketista? Jäikö jokin mietityttämään? Voisimmeko olla muuten avuksi?

Ota yhteys Navakkaan