Business Central ja tilikauden vaihde

​Vuosi 2023 on kääntymässä loppua kohti ja monilla yrityksillä se tarkoittaa myös tilikauden vaihtumista.

​Vanhan tilikauden päättäminen pitää talousväen kiireisenä. Varastoja inventoidaan, vuoden viimeisiä myyntilaskuja lähetetään matkaan, saldoja täsmäillään ja tilinpäätöstä valmistellaan.

​Pikkuhiljaa järjestelmään on alkanut saapua vuodelle 2024 kuuluvia laskuja, jolloin uuden tilikauden luominen on ajankohtaista. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi tilikauden vaihteen toimenpiteet Business Centralissa.

Uusi tilikausi

​Uusi tilikausi kirjanpitojaksoineen voidaan perustaa Kirjanpitojaksot näkymällä, Luo vuosi toiminnallisuudella.

Uuden tilikauden luonnissa määritellään tilikauden aloituspäivä, jakson pituus (1k = 1 kuukausi) ja jaksojen lukumäärä 12: 

Kun uusi tilikausi on perustettu, tarkista pääkirjanpidon asetuksista sekä käyttäjäasetuksista sallitut kirjauspäivät.  Jos vain tiettyjen henkilöiden tulee päästä kirjaamaan uudelle tilikaudelle, kannattaa heille avata kirjauspäivät käyttäjäasetusten kautta.  Pääkirjanpidon asetuksissa kausi avataan, kun kaikki tarvitsevat pääsyn kaudelle. 

Inventaari

Business Centralissa varaston muutoskirjaukset syntyvät automaattisesti tavaran toimitusten, vastaanottojen, uudelleenarvostusten sekä inventointien yhteydessä.   

Tilikauden vaihteessa on syytä kuitenkin varmistaa, että sekä kustannuslaskenta että varaston muutoskirjaukset ovat varmasti ajan tasalla.  

 

Täsmää kirjanpidon varastotilien saldot, varaston arvostus raporttiin. 

Sisällytä oletetut kustannukset kenttä ohjaa raporttia seuraavasti:  

  • Ei valittuna: Raportilla mukana vain laskutetut vastaanotto ja toimitukset  
  • Valittuna: Raportilla huomioidaan myös laskuttamattomat vastaanotot ja toimitukset 

Pääkirjanpidon näkökulmasta toiseksi viimeinen sarake kertoo varaston todellisen arvon, ja viimeinen sarake kirjanpitoon huomioidun varaston arvon.  

Jos näiden kahden kentän välillä on eroa, tulee ”Kirjaa varaston muutos KP:oon” -erä ajo kirjata. Toiminnallisuus varmistaa, että fyysinen varasto, ja kirjanpito vastaavat toisiaan.  

Vanhan tilikauden sulkeminen

Tilinpäätöskirjauksien tulee ja tase-erittelyjen tulee olla valmiita ennen tilikauden sulkemista. 

Vanha tilikausi suljetaan kirjanpitojaksot näytöllä: 

Sulje vuosi toiminto ehdottaa automaattisesti ensimmäistä avointa tilikautta suljettavaksi: 

Kyllä -valinta päivittää tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 suljetuksi: 

Tilikauden tuloksen kirjaaminen

Tilikauden vahvistettu tulos siirretään taseen oman pääoman eriin Sulje tuloslaskelma -toiminnolla, jossa käyttäjän tulee määritellä seuraavat kirjausparametrit: 

  • Tilikauden päättymispäivä 
  • Yleisen päiväkirjan malli (Vakio: Yleinen) 
  • Yleisen päiväkirjan erä: Tositelaji, jolla kirjaus tehdään (e. muistio, tulos jne.) 
  • Asiakirjannumero: Tositenumero kirjaukselle (Annetaan manuaalisesti) 
  • Jakamattoman voiton tili: Taseen voittovarojen tili 
  • Kirjauksen kuvaus: Vientiselite pääkirjalle 
  • Dimensiot: Mahdollisuus kirjata tulos seurantatasoittain (ei pakollinen) 
  • Jos haluat ohittaa dimensiot tuloksen kirjauksessa, poista tilien takana olevat dimensiopakotukset 

Ajo siirtää tuloksen kirjausviennit yleisen päiväkirjan erälle, josta se tulee kirjata. 

Tässä tärkein, mitä tulee tietää ja miten toimia tilikauden vaihtuessa.

Meihin saa aina olla yhteydessä ja pyytä apua, mikäli jokin askarruttaa.

Tukemme palvelee arkisin myös tilikauden vaihteeseen liittyvissä Business Central -asioissa.

Tarvitsetko apua? Lisätietoa Business Centralista