Armi hyppäsi tilitoimistosta toiselle puolen pöytää erpistiksi

Armi Pystylä teki sen, mistä moni haaveilee: mursi tutut kaavat ja vaihtoi alaa. Ihan tuntemattomaan urahyppäys ei kuitenkaan ollut, sillä tilitoimistomaailmasta tullut ammattilainen katselee nyt talousasioita toiselta puolelta pöytää talouden järjestelmäkonsulttina.

Kehittäminen ja järjestelmäpuoli houkuttelivat vaihtoon

Mikä sitten sai asiakaspuolen talousosaajan vaihtamaan konsultiksi? Aiemmin kansainvälisissä konserneissa controllerina ja talousvastaavana toiminut sekä yrittäjänä omaa tili- ja isännöintitoimistoakin pyörittänyt Armi ei ollut aktiivisesti etsimässä töitä, kun Navakan rekrytointi-ilmoitus pompsahti silmiin. Taloushallinnon tekijäpuoli oli jo tuttua, mutta järjestelmäpuoli houkutteli. 

”Navakalla pääsen vaikuttamaan toimintatapoihin ja tehokkuuden parantamiseen edellistä työnkuvaani paremmin. Aiemmin pääosan työpäivääni toimin lähinnä annettujen lukujen prosessoijana, joka esitteli luvut eri sidosryhmille. Tällöin kehittäminen jäi aikataulujen alle. Tällä puolella pystyn päästämään tilitoimiston rutiineista ja tiukasta rytmityksestä irti, mutta silti hyödyntämään aiempaa osaamistani. Edelleen asiakkaan prosessit ja asiakkaan mukana kulkeminen ovat kuitenkin tärkeä osa työtäni”, Armi kiteyttää eron.

Erpistinä Armi on asiakkaan rinnalla miettimässä, miten yrityksen talouden prosesseja voisi tehostaa ja miten heidän ERP:insä eli liiketoiminta-alustansa parhaiten soljuisi. 

Parasta Navakalla

Navakkaan tutustuessaan se vaikutti Armista suhteellisen nuorelta, mutta mukavasti kasvaneelta ja kiinnostavalta. Eniten työpaikan vaihtamisessa vakuutti kuitenkin henkilöstö. Matala hierarkia sekä jo haastattelusta välittynyt lämmin henki erottavat Armin mukaan Navakan kilpailijoista:

”Pitkään talossa olleetkaan eivät ole osoittautuneet diivoiksi, vaan osaavat asettua vasta-alkajan tai asiakkaan rooliin. Matalassa organisaatiossa myös johto on helposti lähestyttävää ja työntekijöiden kehitysideoita kuuntelevaa. Kuten toimarimme Samikin sanoo, olemme ihmisen näköinen yritys.”

Sama kieli, eri termit

”Ennen alanvaihtoa olin arjessani sadatellut, miksei kirjanpitojärjestelmä toimi toivomallani tavalla. Nyt voin vaikuttaa siihen, että järjestelmä toimii kuten sen pitäisikin toimia. Aiemman kokemukseni ansiosta voin välittää tekniselle puolelle käyttäjän näkökulmaa tai vaikka toisten järjestelmien hyviä ominaisuuksia”, Armi havainnollistaa muutosta. 

Armilla oli kokemusta toisista ERP-sovelluksista, mutta Navakan hyödyntämästä Microsoft Dynamics 365 Business Central -ratkaisusta ei lainkaan. Alkuun häntä jännitti, kuinka laaja-alaisen ERP-järjestelmän sisäistäminen häneltä onnistuu. Toinen etukäteen pohdituttanut asia oli, kuinka hän pääsee kiinni alan ammattisanastoon. 

Tätä haastattelua tehtäessä Armilla on takanaan neljä kuukautta erpistinä ja huolet ovat osoittautuneet turhiksi:

”Kaikissa järjestelmissä on sisäistettävää, mutta taito tulee ajan kassa ja aina pala palalta oppii lisää. Mitä ammattisanastoon tulee, onneksi kokonaan uutta kieltä ei tarvinnut oppia. Kyllä aiemmassakin roolissani pyöri omat ammattiterminsä, migraatiot sun muut.”

”Erpisti eli säntillisesti, jämäkästi ja fiksusti”

Armi on sujahtanut mukavasti erpistiksi erpistien joukkoon. Tästä hän kiittää erityisesti kollegoitaan, jotka ovat käyttäneet aikaansa hänen perehdyttämiseensä. Porukkaan tutustuminen on sujunut siinä sivussa. Hänestä #erpisti kuvaa hyvin navakkalaista tekemistä: 

”Täällä asiat tehdään erpisti ja ihmiset ovat erpistejä. Vaikkei sanaa sanakirjasta löydykään, se kuvaa mielestäni loistavasti, kuinka säntillisesti, jämäkästi ja fiksusti täällä asioita tehdään.”

Kirjoittaja:
Mirva Perkiö
Markkinointitoimisto Creative Crue

Kuulostaako Navakka sinun seuraavalta työpaikaltasi?

Voit olla pitkän linjan osaaja, vastavalmistunut tai Armin tavoin vielä pöydän toisella puolella oleva osaaja. Katsotaan sinun näköisesi paikka uudelle #erpistille.

Avoimet työpaikat