NAVAKKA Group tuo ketterää huippuosaamista Suomen Microsoft Dynamics markkinaan

Uutena Microsoft Dynamics 365 toimijana aloittaneessa Navakka Groupissa nähdään pilvipohjaisten toiminnanohjausratkaisujen tuovan yrityksille uusia mahdollisuuksia.  Aiemmin toiminnanohjaus saattoi olla raskas ja kallis hankkia tai päivittää. Näin ei kuitenkaan ole uusien ratkaisujen kohdalla. Kokemukset  vanhentuneesta toiminnanohjauksesta tai eri lähteisiin hajaantuneesta tiedosta voidaan välttää hankkimalla uusi pilvipohjainen toiminnanohjausratkaisukokonaisuus. 

Laajat toiminnanohjausratkaisut ovat entistä pienempien yritysten saatavilla

Dynamics toiminnan keskittyessä Suomessa yhä isompiin toimijoihin, Navakassa nähdään tarve myös pienemmälle toimijalle. ”Olemme sopiva ja ketterä kumppani myös pienemmille yrityksille, joilla on entistä paremmat mahdollisuudet hyötyä laajasta toiminnanohjausratkaisusta osana kasvustrategiaansa”, toteaa projekteista vastaava Jussi Kiiskinen.

Navakan edustama Microsoftin Dynamics 365 Business Central (tunnettiin ennen nimellä NAV) ratkaisu tarjoaa pk-yritykselle laajat toiminnallisuudet sisältävän pilvipohjaisen toiminnanohjausratkaisun. Se onkin erinomainen sydän liiketoiminnan ydinprosesseille ja digitaalisuuden tuomalle lisäarvolle. Ratkaisun yhteyteen voidaan liittää tai kehittää erillisiä muita liiketoiminnalle tärkeitä laajennuksia. Näin itse toiminnanohjauksen ydin pysyy pelkistettynä ja yritys saa käyttöönsä helposti päivitettävän, tehokkaan ja parhaiten juuri omaa liiketoimintaa palvelevan kokonaisuuden. 

Rakenteilla yritysten liiketoiminnan ja toiminnanohjauksen tunteva huippuyksikkö

Navakkalaisista on tarkoitus luoda huippuosaamisen yhteisö, joka tarkoittaa sitä, että osaajat saavat joustavan ja kannustavan ympäristön kehittää ammattitaitoaan. Asiakkaat taas saavat tiiviin kumppanuuden, jonka avulla heidän liiketoiminta ja sitä ohjaavat ratkaisut tuovat heille menestystä. 

Navakan hallituksessa ja osa-omistajana vaikuttava, Goforea menestyksekkäästi kipparoiva Timur Kärki näkee mahdollisuuden kiinnostavana. ”Parhaat kehittämisen käytännöt sekä henkilökunnan huippuosaaminen tuovat välitöntä asiakas-, työntekijäarvoa, sekä yhteistä kehittämisen riemua. Olen innoissani mukana rakentamassa täysin uudenlaista toiminnanohjaukseen keskittynyttä asiantuntijayhtiötä.”, kommentoi Kärki.

Tarkoitus on myös olla herättelemässä nuoremman sukupolven osaajien kiinnostusta yritysten toiminnanohjausprosesseja kohtaan. Yrityksille on tulevaisuudessakin tärkeää, että sisäiset prosessit toimivat tehokkaasti.  Niistä on saatavilla reaaliaikaista tietoa, jota voidaan välittää eteenpäin aina loppukäyttäjälle asti.