Dynamics NAVista Business Centraliin

Harkitsetko Dynamics NAV järjestelmän päivittämistä Business Centraliin? Ohessa vinkkejä suunnittelun tueksi.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Suunniteltaessa siirtymistä nykyisestä NAV-ohjelmistosta uuteen Dynamics 365 Business Central -ympäristöön, on olemassa useita päivitystapoja. Soveltuvimman toteusmallin valintaan vaikuttavat useimmiten tekijät kuten käytössä olevan NAV-ohjelmiston versio, asiakaskohtaisten muutostöiden luonne sekä liiketoiminnan edellyttämä tapahtumahistorian laajuus.

  • Onko yritykselläsi sellaisia asiakaskohtaisia räätälöintejä nykyisessä NAV ratkaisussa, jotka eivät ole enää oleellisia Business Centralissa?
  • Jos aiemmin toteutettuja asiakaskohtaisia räätälöintejä tarvitaan, selvitä löytyykö toiminnallisuus tai korvaavuus jo Business Centralista vakiona.
  • Kartoita kuinka paljon historiatietoa halutaan tuoda vanhasta järjestelmästä uuteen ratkaisuun. Voiko vanha järjestelmä jäädä arkistoksi?
  • Harkitse siirtymistä perinteisestä NAV-raportoinnista Power BI raportointialustan käyttäjäksi.
  • Selvitä liittymistarpeet kolmansien osapuolten sovelluksiin tai palveluihin ja pystytäänkö kyseisiä liittymiä nykyaikaistamaan Business Central ratkaisussa.
  • Selvitä nykyjärjestelmän käyttäjämäärä ja erilaiset käyttötarpeet, sekä kuinka monelle käyttäjälle tarvitaan pääsy Business Centraliin ja millä käyttöoikeustasolla.
  • Tutki selainpohjaisen Business Central Online version soveltuvuus yrityksesi liiketoimintaan. Halutessasi voit kuitenkin edelleen valita myös paikallisesti asennettavan Business Central on-premise -ympäristön.

Meiltä saat apua suunnittelutyöhösi ja ehdotuksen versionvaihdon läpiviemiseksi. Ole yhteydessä!

Artikkeli löytyy myös Linkedin-verkkopalvelusta: https://www.linkedin.com/pulse/dynamics-navista-business-centraliin-sami-saadetdin/